Projekty


» Zagospodarowanie łowisk

”SMH STOCHID” Sp. z o. o aktywnie pracuje nad prowadzeniem koniecznych ochronnych i biotechnicznych przedsięwzięć na terenie rezerwatu.

Przygotowanie gleby do wiosennego siewu zbóż - owsa i kukurydzy Lizawka solna dla zwierząt Kąpiele błotne dla zwierząt
Przygotowanie gleby do wiosennego siewu zbóż - owsa i kukurydzy Lizawka solna dla zwierząt Kąpiele błotne dla zwierząt

szczegóły »

 


» Powstrzymajmy kłusownictwo

Powstrzymajmy kłusownictwo

Sp. z o. o ”SMH STOCHID” prowadzi akcję „Powstrzymajmy kłusownictwo”. Celem akcji jest zapobieganie przypadkom nielegalnego odstrzału, zabijania i ścigania zwierząt, powodującego ogromne szkody w populacji zwierzyny łownej na Ukrainie .

 

» Pomoc charytatywna i finansowa

Drodzy Przyjaciele

”SMH STOCHID” Sp. z o. o prowadzi rezerwat łowiecki, który w przeciwieństwie od innych – "zamkniętych klubów myśliwskich" nie stawia sobie za cel zarobkowania na pozyskiwaniu skór  zwierząt, wręcz przeciwnie pragnie stworzyć dogodne warunki współegzystencji człowieka i zwierząt. ”SMH STOCHID” dba i reguluje populację zwierząt z myślą o ich ochronie. W swojej działalności ”SMH STOCHID” uwzględnia również społeczne potrzeby uprawiania myślistwa, zajmujemy się kultywowaniem tradycji łowieckich, dbamy o krzewienie etyki i kultury łowieckiej.

Działalność naszego Rezerwatu "SMH STOCHID" podporządkowana jest wymaganiom obowiązującego na Ukrainie prawa, a w szczególności ustawy  "O łowiectwie i polowaniu", która nakłada na nas obowiązek:
- prowadzenia prac z zakresu biotechnologii, ochrony łowisk dla zachowania różnorodności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego łowisk celem poprawy warunków bytowania zwierzyny, należyte i harmonijne gospodarowanie populacją zwierzyny łownej, kontrolowanie właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny z dbałością o zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;   
- racjonalne wykorzystywanie populację zwierzyny łownej, zachowanie szczególnej dbałośći o możliwie najwyższą jakość i kondycję osobników, nie dopuszczanie do pogorszenia stanu obwodów łowieckich i stanu ich środowiska  przyrodniczego.

Zarząd ”SMH STOCHID” zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej działalności. Prosimy o pomoc i dofinansowanie naszych biotechnologicznych prac. Działalność biotechnologiczna ”SMH STOCHID” to  połączenie wielu działań z zakresu rolnictwa i leśnictwa, ukierunkowanych na polepszenie warunków egzystencji i rozwoju łowisk, to prace nad rozmnażaniem i zwiększeniem populacji zwierząt łownych. ”SMH STOCHID” w ramach ochrony dzikich zwierząt zajmuje się również dokarmianiem - gromadzeniem i przygotowywaniem karmy dla zwierzyny łownej na terenie rezerwatu ‘SMH STOCHID’ w rejonie Pohojskim obwodu rówieńskiego.

Namawiamy Państwa do zaangażowania w nasz program ochrony zwierzyny łownej i z góry dziękujemy.

Środki na dofinansowanie naszych prac można przekazywać na :
ТОВ «СМГ СТОХІД»
р/р 26008012712101 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
код ЕДРПОУ 38059218
МФО 300131

Dyrektor W.Szkarapa