Ostatnie wydarzenia

Darowizna na cele charytatywne

Władze „SMH STOCHID” Sp. z o. o podjęły decyzję o wsparciu charytatywnego programu pomocy rodzinom zmarłych na Majdanie w Kijowie, zorganizowanego przez Grupę inicjatywną, w skład której wchodzi fundacja charytatywna "Fond Hromady Pryirpinnia” („Fundusz wspólnoty w Irpieniu”).