Ostatnie wydarzenia

Wspólne kontrole

Wspólne kontrole

W sierpniu-wrześniu bierzącego roku zostały przeprzowadzone wspólne kontrole stanu praworządności na  wodach powierzchniowych rejonu Pohojskiego obwodu rówieńskiego, w których uczęstniczyła służba leśna „SMH STOCHID”, inspekcja państwowa Lwówskiego międzyregionalnego zarządzania Ukrmorriczinspekcji, a także wojskowe pogranicznego posterunku „Prykladnyky”.

 Pod czas kontroli były przeprowadzone informacyjne i profilaktyczne rozmowy z posiadaczami  łódek, wędkarzami i myśliwymi. Tematem rozmów był zakaz strzelania do ptaków z łódek motorowych  pod czas pracy śilnika, a także na terenach ostoi zwierzyny.

Na skutek koordynowanej współpracy ekipy „SMH STOCHID” i inspekcji LMZ Ukrmorriczinspekcji, udało się uniknąć kilku niekorzystnych incydentów pod czas polowań na wodach powierzchniowych rezerwatu «SMH STOCHID».

Oprócz ostrzeżeń i  rozmów informacyjno-profilaktycznych, pod czas kontroli złożonych zostało 18 raportów.