Ostatnie wydarzenia

Pomoc sierotom

Допомога дітям-сиротамMYŚLIWI OBWODU RÓWIEŃSKIEGO I REJONU POHOJSKIEGO POMAGAJĄ SIEROTOM.

Jak wiadomo, 17 sierpnia w rejonie Pohojskim odbyło się oficjalne otwarcie sezonu polowań. Całe wydarzenie było poświęcone nie tylko aktywnemu wypoczynkowi i trofeam łowieckim, lecz także osiągnięciu jeszcze jednego celu – podać rękę pomocy bliżniemu w sposób działalności charytatywnej.

W wyniku, 19 sierpnia zarząd „SMH STOCHID” przeliczył 10 000 grn. od ogólnej kwoty ze sprzedaży myśliwskich licenzji na konto municypalnego zakładu “Specjalnego domu dziecka dla małych dzieci” Rówieńskiej rady obwodowej. W taki sposób każdy myśliwy, który zakupił myśliwską licenzję w rezerwacie łowieckim „SMH STOCHID” dołączył do działalności charytatywnej żeby pomóc dzieciom, pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Warto zauważyć że taka akcja nie jest ostatnią, administracja rezerwatu planuje ciągle wspierać finansowo sierot, a także uczęstniczyć w innych pracach socjalnych i charytatywnych rejonu Pohojskiego i obwodu rówieńskiego.

Dyrektor "SMH STOCHID" Sp. z o. o Szkarapa W.M.